• +48 32 254 60 31
  • +48 32 254 01 64
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 14 czerwca 2021 r. dr Wojciech Bąba, prof. IETU prezentował projekt Mod4Grin na sesji tematycznej „Energy, transport and climate” podczas konferencji otwierającej dla projektów realizowanych w ramach konkursów POLNOR 2019 i POLNOR CCS 2019 zorganizowanej on-line przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Operatora Programu „Badania stosowane”.

  • On June 14, 2021, Dr. Wojciech Bąba, prof. IETU presented the Mod4Grin project at the "Energy, transport and climate" thematic session during the opening conference for projects implemented under the POLNOR 2019 and POLNOR CCS 2019 competitions organized on-line by the National Center for Research and Development, Operator of the "Applied Research" Program.

© 2022 Mod4GrIn. All Rights Reserved.