• +48 32 254 60 31
  • +48 32 254 01 64
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualności

Wystąpienie na Konferencji „Mikołów dla Klimatu – wdrażanie błękitno-zielonej infrastruktury w mieście”

Projekt Mod4GrIn został zaprezentowany na Konferencji podsumowującej „Mikołów dla Klimatu – wdrażanie błękitno-zielonej infrastruktury w mieście” – 10-12.04.2024. Dr hab. Marta Pogrzeba, profesor instytutu zaprezentowała efekty projektu oraz możliwości samowystarczalnego, inteligentnego modułu zielonej infrastruktury miejskiej, jakie daje w adaptacji do zmian klimatu.

Projekt Mog4GrIn zaprezentowany podczas Konferencji - 59th Croatian & 19th International Symposium on Agriculture

"Samowystarczalny, inteligentny moduł zielonej infrastruktury miejskiej w adaptacji do zmian klimatu - projekt Mod4GrIn w teorii i praktyce" został zaprezentowany 14 lutego 2024 r. w Dubrowniku w Chorwacji przez dr hab. Martę Pogrzebę, profesor instytutu na 59th Croatian & 19th International Symposium on Agriculture, podczas sesji dot. agroekologii, zrównoważonego rolnictwa i zmian klimatu.

Więcej informacji https://ietu.pl/przyszlosc-rolnictwa-to-innowacyjne-technologie/

Konferencja podsumowująca projekt Mod4GrIn

Wczoraj gościom konferencji podsumowującej rezultaty projektu MOD4GRIN - Łagodzenie skutków zmian klimatu w mieści, pokazaliśmy samowystarczalny, inteligentny moduł zielonej infrastruktury miejskiej. Został przygotowany przez naukowców z IETU oraz Norwegian Institute of Bioeconomy Research. Moduł posiada system zaopatrujący w energię składający się z paneli fotowoltaicznych i magazynu energii oraz infrastrukturę komunikacyjną umożliwiającą transfer danych pomiarowych. Ponadto system monitorowania jakości powietrza i system automatycznego nawadniania. Obsadzony jest rodzimymi gatunkami roślin, które wyselekcjonowano z obszarów muraw kserotermicznych i rozmnożono w mateczniku znajdującym się na terenie IETU.

Zbieramy dane i testujemy zielone moduły

Na początku sezonu wegetacyjnego posadzono gatunki roślin wyselekcjonowanych z obszarów muraw kserotermicznych i namnożonych w mateczniku zlokalizowanym na terenie IETU. Rośliny charakteryzują się różnymi formami wzrostu oraz cechami funkcjonalnymi i pochodzą z rodzimej flory (dobrano gatunki rodzime zarówno dla modułu w Polsce jak i Norwegii). Charakteryzują się odpornością na czynniki stresowe występujące w środowisku miejskim, takie jak: zróżnicowany dostęp do zasobów wodnych, wysoka/niska temperatura, czy zanieczyszczenia. Dla polskiego modułu wybrano między innymi Festuca ovina, Potentilla reptans, Trifolium repens, Sedum acre, Dianthus carthusianorum, Salvinia verticillata, Fragaria viridis, Achillea millefolium czy Carex flacca. Nasadzenia zostały wykonane zarówno na dachu modułu (zielony dach), zielonej ścianie oraz u podnóża modułu. Wraz z posadzeniem roślin uruchomione zostały wszystkie planowane systemy monitorujące stan ściany.

Staż naukowy w NIBIO Særheim

Przedstawicielki Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, dr hab. Marta Pogrzeba, profesor Instytutu oraz mgr Alicja Szada-Borzyszkowska odbywają od 22 lipca 2023, w ramach projektu Mod4GrIn, miesięczny staż naukowy w NIBIO Særheim w Norwegii.

Celem stażu jest wymiana wiedzy i doświadczeń w prowadzeniu badań naukowych dotyczących tworzenia zielonych ścian i dachów dla budynków w przestrzeni miejskiej, wykorzystując rodzime gatunki roślin odpornych na stres środowiskowy, jak również wspólna praca w ramach konsorcjum w projekcie.

Save the date | Konferencja podsumowująca projekt Mod4GrIn Łagodzenie skutków zmian klimatu w mieście – samowystarczalny, inteligentny moduł zielonej infrastruktury miejskiej Katowice, 14.09.2023

W imieniu Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Norwegian Institute of Bioeconomy Research oraz CommLED Solutions, sp. z.o.o., partnerów projektu Samowystarczalny, inteligentny moduł zielonej infrastruktury miejskiej w adaptacji do zmian klimatu - MOD4GRIN, serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą pt. Łagodzenie skutków zmian klimatu w mieście – samowystarczalny, inteligentny moduł zielonej infrastruktury miejskiej, która odbędzie się 14 września 2023 r. w godz. 9.30-16.00 w Katowicach, w sali kolumnowej IETU, przy ul. Kossutha 6.

 

Spotkanie realizatorów projektu Mod4GrIn, 25-29.10.2022 Norwegia

W dniach 25-29.09 w Norwegii odbyło się spotkanie pomiędzy przedstawicielami IETU oraz NIBIO, w ramach realizowanego wspólnie projektu Mod4GrIn. Zespół IETU reprezentowali dr hab. Marta Pogrzeba, prof. IETU, dr hab. Wojciech Bąba, prof. IETU oraz dr Jacek Krzyżak, NIBIO reprezentował dr Hans Martin Hanslin.

Celem spotkania było przedstawienie postępów w realizacji projektu oraz zapoznanie się z działalnością oraz infrastrukturą badawczą NIBIO. Uczestnicy spotkania odbyli wizyty w stacjach badawczych NIBIO w Særheim, Landvik oraz głównej siedziby w Ås. W ramach wizyty zapoznano się z prowadzonymi badaniami w poszczególnych stacjach, w szczególności z zakresu ochrony bioróżnorodności oraz rolnictwa.

Samowystarczalny, inteligentny moduł zielonej infrastruktury miejskiej zaprezentowany na EuroScience2022 Katowice Regional Site

Samowystarczalny, inteligentny moduł zielonej infrastruktury miejskiej został zaprezentowany podczas Konferencji EuroScience2022 Katowice Regional Site, w panelu Nauka dla samorządu. Prof. Marta Pogrzeba z IETU przedstawiła założenia oraz rozwiązania praktyczne dla wprowadzania błękitno-zielonej infrastruktury, jakim jest moduł MOD4GrIn.

Przedstawiła również efekty jakie daje zastosowanie rozwiązania w mieście, tj.:

- zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i MWC,
- sekwestracja węgla,
- zwiększenie różnorodności biologicznej w miastach,
- zapylanie,
- poprawa jakości życia mieszkańców i walorów wizualnych miast.

II Kongres Rewitalizacji Miast Przemysłowych z udziałem projektu Mod4Grin

Samowystarczalny, inteligentny moduł, opracowany w ramach projektu MOD4GRIN, został zaprezentowany 7.06.2022 przez Dyrektora IETU – dr hab. Martę Pogrzebę profesor Instytutu w ramach Panelu Zmiana klimatu i gospodarka wodna w regenerującym się mieście II Międzynarodowego Kongresu – Klimatyczna Rewitalizacja Miast.

Panel dyskusyjny dotyczył następujących tematów:
- miasta odporne na zmiany klimatu,
- samowystarczalność wodna w miastach,
- zwiększenie efektywności gospodarowania wodą,
- rozwiązania w zakresie gospodarowania wodami opadowymi.
Dr M. Pogrzeba w ramach wystąpienia, przedstawiła również inne rozwiązania, w tym „oparte na naturze” (nature based solutions) w zakresie zrównoważonej gospodarki wodnej, zwiększające możliwości retencjonowania wód opadowych w miastach.

Projekt Mod4GrIn na Dresden Nexus Conference 2022: Biodiversity - Stewardship for Vital Resources (23-25 ​​maja 2022)

Projekt Mod4GrIn został zaprezentowany na Dresden Nexus Conference 2022: Biodiversity - Stewardship for Vital Resources (23-25 ​​maja 2022). Prof. Marta Pogrzeba przedstawiła główne założenia i cele projektu Mod4GrIn, a zwłaszcza innowacyjne podejście do kształtowania zielonej infrastruktury w mieście poprzez zastosowanie inteligentnych, samowystarczalnych modułów.

MOD4GRIN na konferencji ekologicznej „Miasto zielone - miasto zdrowe” w Bytomiu

15 września br. w Teatrze Rozbark w Bytomiu pod hasłem „Miasto zielone – miasto zdrowe” odbyła się 15. edycja Otwartej Konferencji Ekologicznej. Konferencja stanowiła forum do dyskusji o wpływie środowiska przyrodniczego miasta na jakość życia jego mieszkańców w obliczu wyzwań związanych ze skutkami zmianami klimatu i koniecznością adaptacji.

Program wydarzenia był bardzo bogaty. Poza wykładami ekspertów z zakresu ochrony środowiska, zdrowia publicznego, architektury krajobrazu, były również wydarzenia adresowane do grup szkolnych, punkty konsultacyjne czy Ekotargi. Wśród ekspertów był dr Wojciech Bąba, który wygłosił wykład „Zielona infrastruktura i jej rola w kształtowaniu jakości życia mieszkańców współczesnych miast”.

Najważniejsze jest współdziałanie

O możliwości zastosowania rodzimych gatunków dziko rosnących roślin na zielonych dachach i ścianach rozmawiali uczestnicy webinarium projektu MOD4GRIN. Udział w webinarium wzięło ponad 100 uczestników głównie z Polski, ale także Norwegii, Danii, Belgii, Czech, Szwecji, reprezentujących m.in. administrację publiczną, jednostki samorządu regionalnego i lokalnego, firmy i organizacje branżowe, środowisko naukowe, organizacje społeczne.

Webinarium – 15.03.2021

Serdecznie zapraszamy na prezentację projektu oraz dyskusję o tym jak zwiększyć bioróżnorodność i ilość zieleni w miastach oraz obniżyć koszty jej utrzymania.